Teenused

MTÜ Tagatuba Meedia tegeleb veebiportaalide ja nende sisu haldamisega

Lisaks osutame era- ning juriidilistele isiikutele järgmisi infoteenuseid:

  • info töötlemine
  • konsultatsioonid
  • riskide hindamine
  • erajuurdlused
  • taustauuringud
  • meediamonitooringud